MTD

11:e December 2024

Medieteknikdagen är medieteknikstudenternas årliga arbetsmarknadsdag på Linköpings universitet. Vi förenar företag och studenter och skapar kontakter för livet!

MTD

Välkommen!

Medieteknikdagen är en arbetsmarknadsdag för medieteknikprogrammet på Linköpings universitet. För ännu ett år förenar vi hundratals studenter och företag i industrin. Här hittar ni all information och alla kontaktuppgifter ni kan tänkas behöva.

11:e Dec 2024
09:00 - 15:00
Täppan Campus Norrköping

Bli inspirerad

Inspirerande och spännande föreläsningar har varit ett stående inslag på MTD de senaste åren.

Knyt kontakter

Vi förenar studenter med företag och företag med studenter. En utmärkt chans för alla att knyta kontakter inför framtiden.

Tidigare år

After movie 2020

En sammanfattning av MTD2020