Integritetspolicy

På den här sidan hittar du vår policy som vi följer för att skydda dina personuppgifter och din integritet. De ska följa riktlinjerna i Dataskyddsförordningen GDPR. Är det någonting du undrar över är du välkommen att kontakta info@medieteknikdagen.se så svarar vi på dina frågor.

Kontaktformulär

När du kontaktar oss på Medieteknikdagen via formulär på webbplatsen, via e-post eller en e-tjänst och klickar på ”Skicka”, ger du automatiskt ditt godkännande (samtycke) till att vi lagrar dina uppgifter.

Vilka uppgifter lagrar vi?

De uppgifter som lagras är de fält som respektive kontaktformulär innehåller. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi grundar insamlingen av personuppgifter på samtycke.

Varför?

Vi behandlar personuppgifter för att kunna utföra och administrera uppdraget i enlighet med avtalet. Vi kan även komma att behandla personuppgifter för redovisnings- och faktureringsändamål. Uppgifterna kan också användas för affärsutveckling, marknadsanalys och statistik.

Får jag ta del av, ändra eller radera min lagrade information?

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. För att göra detta kontaktar du oss via info@medieteknikdagen.se. Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter.

Datahanterare från tredje part

Vi använder ett antal tjänster i vår verksamhet som underlättar den dagliga driften av Medieteknikdagen. Dessa tredje parter har valts ut noggrant och de har bekräftat att de följer GDPR reglerna.

Google
Tillhandahållande av epost, kalender och arbetsverktyg så som Google Docs, Google Drive, Google Sheets samt Firebase.

Facebook / Instagram / LinkedIn
Leverantör av digital plattform Medieteknikdagen använder sig av för att marknadsföra sig till företag samt marknadsföra mässan.

Github
Leverantör av kommunikation på Medieteknikdagens hemsida.

Slack:
Leverantör av intern kommunikation. För mer information om användingen av cookies på medieteknikdagen.se, se "Cookies".